Ανθρώπινο δυναμικό

Κοινοποίηση

Αν αυτή η σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά, δοκιμάστε να δείτε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox).

Η σημαντικότερη επένδυση μιας εταιρίας είναι οι άνθρωποι που την κινούν. 

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στη θεώρηση της Tosoh Ελλάς ως μιας μεγάλης οικογένειας και από τη βάση αυτή απορρέουν οι αρχές της λειτουργίας και αποδοτικότητάς μας:

 • η διά βίου απασχόληση των ανθρώπων μας (lifetime employment)
 • η διαρκής τους επιμόρφωση και
 • η ενισχυμένη σημασία της συνεργασίας και της εσωτερικής επικοινωνίας, πέρα από τα αμιγώς εταιρικά θέματα.

Σήμερα, η Tosoh Ελλάς απασχολεί συνολικά 100 εργαζομένους.


Στην Tosoh Ελλάς, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας αποτελεί συνεχή επιδίωξη και καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.

Στόχος των πολύπλευρων εκπαιδευτικών δράσεων είναι η διασφάλιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, η ασφαλής χρήση των μηχανών, η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και η εξέλιξη κάθε εργαζομένου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάληψη νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Ως βασικότερη μέθοδος εκπαίδευσης προκρίνεται το on-the-job training και τα εσωτερικά σεμινάρια, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την πρακτική της μετακίνησης των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου, ώστε να αποκτάται άποψη και εμπειρία για την παραγωγική διαδικασία συνολικά.

Σταθερά υποστηρίζεται η απόκτηση διάφορων επαγγελματικών αδειών για την προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων.

Για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, η Tosoh Ελλάς επενδύει ίδια κεφάλαια, επιπλέον των πόρων που παραχωρούνται από την πολιτεία (ΛΑΕΚ 0,45%) και διατηρεί συνεργασίες με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται τακτικές επιμορφώσεις επάνω σε θέματα:

 • Τεχνικά
 • Πυρασφάλειας
 • Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
 • Ιατρικά και Πρώτων Βοηθειών
 • Διαχείρισης των συστημάτων ISO της εταιρίας
 • Τεχνολογίας και εξέλιξης των μπαταριών
 • Οικονομικά, διοικητικά και εργασιακά

Στην Tosoh Ελλάς έχουμε δημιουργήσει και εξελίσσουμε ένα σύγχρονο πακέτο παροχών. Οι βασικότερες είναι:

 • Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχημάτων του προσωπικού μας.
 • Η μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις μας.
 • Ετήσιες δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό.
 • Ομαδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
 • Τράπεζα αίματος, σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων.
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.
 • Εθιμικά δώρα για το προσωπικό μας κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ανήλικα τέκνα τους.
 • Οικονομικές διευκολύνσεις, όταν παρίσταται ανάγκη, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και ευνοϊκού μισθολογικού προγράμματος.

Στην Tosoh Ελλάς επενδύουμε σε ανθρώπους με γνώσεις και θέληση και σε αυτούς εμπιστευόμαστε την εξέλιξη της εταιρίας.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας ή να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία σε τομείς τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλλατε αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].